Los momentos difíciles como incidentes críticos en diálogo. Identidad profesional de los profesores de FP técnica

Autores/as

  • Kara Vloet Fontys University of Applied Sciences
  • Ellen Klatter Hogeschool Rotterdam
  • Sandra Janssen Fontys University of Applied Sciences
  • Giel Kessels Car Academy, Summa College VET, Eindho-ven

Resumen

Los estudiantes de tecnología necesitan una sólida formación profesional que apoye tanto su desa-rrollo cognitivo como profesional, a fin de estar adecuadamente preparados para trabajos alta-mente cualificados. La identidad profesional de los profesores y sus I-positions subyacentes de-terminan en gran medida si la calidad de la enseñanza cumple los requisitos. En un estudio en profundidad exploramos la identidad profesional de los profesores que trabajan en la formación profesional técnica. Se discutieron y analizaron, tanto cualitativa como cuantitativamente, los momentos difíciles señalados por once profesores. Los resultados muestran que los profesores identificaron en gran medida los momentos de dificultad en relación con sus conocimientos peda-gógicos. La mayoría de los docentes de tecnología reflejaron predominantemente una I-position como profesionales expertos. Concluimos que el enfoque dominante en base al conocimiento pe-dagógico legitima la profesionalización en favor del desarrollo cognitivo y el desarrollo de la ca-rrera de los jóvenes. La incorporación del diálogo derivado del denominado “Flower model” pue-de ayudar a los profesores a comprender mejor su identidad profesional, determinando la calidad de la formación profesional.

Palabras clave

Educación vocacional, Pedagogía, Identidad profesional, Momentos difíciles del yo dialógico

Citas

Akkerman, Sanne & Meijer, Paulien (2011). A dialogical approach to conceptualizing teacher identity. Teaching and Teacher Education, 27(2), 308-319. https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.013

Association of Universities of Applied Sciences (2012). Kennisbasis Docent Technische Beroepen (bachelor). [Knowledge Base Technical Professional Teacher.] The Hague: Editors Technical teacher training centres.

Balaji, Uma & Lyon, Douglas A. (2016). Active learning approach for enhanced student learning in electromagnetic compatibility course. Proceedings of the ASEE northeast section conference, April 2016.

Beijaard, Douwe; Meijer, Paulien & Verloop, Nico (2004). Reconsidering Research on Teachers’ Professional Identity. Teacher and Teacher Education, 20, 107-128. https://doi.org/10.1016/j.tate.2003.07.001

Biggs, John & Tang, Catherine (2011). Teaching for Quality at University. What the student does (4th edition). New York: McGraw Hill/ SRHE and UOP.

Clandinin, Jean & Connelly, Michael F. (2000). Narrative inquiry. Experience and Story in Qualitative Research. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Coldron, John, & Smith, Robin (1999). Active location in teachers’ construction of their professional identities. Journal of curriculum studies, 31(6), 711-726. https://doi.org/10.1080/002202799182954

De Bruijn, Elly & Kleef, Anja, van (2006). Van idee naar interactie: docenten en deelnemers geven vorm aan competentiegericht leren en opleiden. [From idea to interaction: teachers and participants design competence based learning and educating]. Hertogenbosch: Cinop.

De Bruijn, Elly & Leeman, Yvonne (2011). Authentic and self-directed learning in vocational education: Challenges to vocational educators. Teaching and Teacher Education, 27(4), 694-702. https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.11.007

De Putter-Smits, Lesley (2012). Science teachers designing context-based curriculum materials: developing context-based teaching competence. Unpublished dissertation, Eindhoven: Eindhoven University of Technology.

Dewey, John (1922/2002). Human nature and conduct, New York: Prometheus books.

Dowling, Maura (2007). From Husserl to van Manen. A review of different phenomenological approaches. International journal of nursing studies, 44(1), 131-142. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.11.026

Feiman-Nemser, Sharon. & Floden, Robert. E. (1986). The cultures of teaching. In: Wittrock, Merlin C. (Ed). Handbook of research on teaching (pp. 505-526). NewYork: Macmillan.

Fouarge, Didier; Bakens, Jessie; Bijlsma, Ineke; Dijksman, Sander; Peeters, Tim; Poulissen, Davey; Veth, Joost; Künn, Annemarie & Montizaan, Raymond (2017). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022. [Training and occupation for the labour market - till 2022.] Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen. Maastricht: ROA Reports, Nr. 010. https://doi.org/10.26481/umarep.2017010

Glaudé, Marjan; Verbeek, Fred; Van den Berg, José & De Bruijn, Elly (2011). Pedagogisch-didactisch handelen van docenten in het middelbaar beroepsonderwijs. Literatuurstudie. [Pedagogical-didactical action by secondary vocational education teachers. Literature study.] s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Grootendorst, Anniemiek (2019). Professionele Identiteit ontwikkelen gedurende de hbo-opleiding. Een handreiking. Hogeschool Rotterdam. [Developing a professional identity during higher professional education. A helping hand. Rotterdam University of Applied Sciences.] Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Hattie, John (2012). Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning. New York/London: Routledge.

Hermans, Hubert J.M. & Kempen, Harry J.G. (1993). The dialogical self. Meaning as movement. San Diego: Academic Press.

Hermans, Hubert J.M. & Hermans-Konopka, Agnieszka (2010). Dialogical Self Theory. Positioning and Counter-Positioning in a Globalizing Society. New York: Cambridge University Press.

Janssen, Hans (2011). Verbondenheid in beeld. 10 jaar School Video Interactie Begeleiding [Connectedness in view. 10 years of School Video Interaction Guidance]. Amersfoort: Uitgeverij Agiel.

Janssen, Nico (2012). Didactische werkvormen in het technisch beroepsonderwijs, bij docenten. Fontys Hogescholen, Eindhoven. [Teachers’ pedagogical methods in Vocational Education Technology in Fontys University of Applied Sciences] Unpublished Master thesis. Universiteit Utrecht.

Kelchtermans, Geert (1994). De professionele ontwikkeling van leerkrachten vanuit het biografisch perspectief. [Teachers’ professional development from the biographical perspective]. (Doctoral Thesis) Leuven: University Press.

Kelchtermans, Geert (2009). Who I am in how I teach is the message: self-understanding, vulnerability and reflection. Teachers and teaching: Theory and Practice, 15(2), 257-272. https://doi.org/10.1080/13540600902875332

Kerby, Anthony P. (1991). Narrative and the self. Indiana: Indiana University Press.

Klatter, Ellen B. (2015). Professionele identiteit in perspectief. Intensieve relaties voor ijzersterk beroepsonderwijs. [Professional identity in perspective. Intensive relations for strong vocational education]. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam Uitgeverij.

Klatter, Ellen B. & Stroetinga, Erik-Jan (2011). PCK in the context of technology. Poster presented at EAPRIL conference. November, Nijmegen.

Klatter, Ellen B. & Vloet, Kara (2013). Exploring Teachers’ Pedagogical Content Knowledge (PCK) and Professional Identity (TPI) in the context of Applied Technology in Higher Education. Paper presentation EAPRIL, Biel, Switzerland.

Korthagen, Fred & Vasalos, Angelo (2005). Levels in reflection: Core reflection as a means to enhance professional development. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(1), 47-71. https://doi.org/10.1080/1354060042000337093

Kuijpers, Marinka (2015). Verander SLC. Maak het nuttig, maak het persoonlijk!. Advies voor de ontwikkeling van Studieloopbaancoaching binnen Hogeschool Rotterdam. [Change SLC. Make it useful, make it personal. Advice for the development of Studio Career Coaching within Rotterdam University of Applied Sciences] (Intern rapport). Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Kunneman, Harry (2010). Ethical Complexity. In: Paul Cilliers & Rika Preiser (Eds.), Complexity, Difference and Identity. Issues in Business Ethics 26 (pp.131-164). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9187-1_8

Park, Soonhye & Oliver, Steve J. (2008). Revisiting the conceptualisation of Pedagogical Content Knowledge (PCK): PCK as a conceptual tool to understand teachers as professionals. Research in Science Education, 38, 261-284. https://doi.org/10.1007/s11165-007-9049-6

Pillen, Marieke (2013). Professional identity tensions of beginning teachers. Unpublished Doctoral thesis, Eindhoven: Eindhoven University of Technology.

Pols, Wouter (2011). Leraren en hun opleiders. Een pleidooi voor de pedagogische professionaliteit’. [Teachers and their trainers. A plea for pedagogical professionalism’]. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 32(1), 30-36.

Romano, Molly (2006). “Bumpy moments” in teaching: Reflections from practicing teachers. Teaching and Teacher Education, 22, 973-985. https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.04.019

SBB. (2019). Trendrapport zakelijke dienstverlening en veiligheid. Retrieved from https://trendrapport.s-bb.nl/zdv/technologische-innovaties/

Schildwacht, Rita; Bolhuis, Sanneke & Van den Akker, Jan (2007). Stimulating teachers’ professional development using video feedback with reciprocal peer coaching. In: Benő Csapó & Csaba Csíkos (Eds.), Developing potentials for learning: abstracts (pp. 403-403). Earli Conference, Budapest.

Schneider, Rebecca M. & Plasman, Kellie (2011). Science teacher learning progressions: A review of science teachers’ pedagogical content knowledge development. Review of Educational Research, 81(4), 530-565. https://doi.org/10.3102/0034654311423382

Shulman, Lee S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15, 4–14. https://doi.org/10.3102/0013189X015002004

Stuckey, Marc; Hofstein, Avi.; Mamlok-Naaman, Rachel & Eilks, Ingo. (2013). The meaning of ‘relevance’ in science education and its implications for the science curriculum. Studies in Science Education, 49(1), 1-34. https://doi.org/10.1080/03057267.2013.802463

Techniekpact 2020 (2016). Nationaal techniekpact 2020. Inzet 2016-2020. [National Technology pact 2020. Effort 2016-2020] Retrieved from https://www.techniekpact.nl/doelen/doel-6

Teune, Peter & Janssen, Sandra (2015). Subject Matter Learning. Paper presented at the International Conference Ingenieur-Pädagogische Wissenschaftgesellschaft, November, Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven.

Van Driel, Jan & Verloop, Nico (2004). ‘De PCK van scheikundedocenten-in-opleiding over het gebruik van deeltjesmodellen. [The Pedagogical Content Knowledge (PCK) of chemistry teachers in training on the use of particle models.] Pedagogische Studiën, 81, 273-289.

Van Kan, Carlos; Zitter, Ilya; Brouwer, Patricia & Van Wijk, Barbara (2014). Onderwijs-pedagogische visies van mbo-docenten; wat dient het belang van studenten? [Educational pedagogical visions of teachers in secondary Vocational Education; what serves the interest of students?] ‘s Hertogenbosch: Centre of Expertise for Vocational Education.

Van Manen, Max (2007). Phenomology of practice. Phenomology & Practice, 1(1), 11-30. https://doi.org/10.29173/pandpr19803

Virtanen, Anne & Tynjälä, Päivi (2019). Factors explaining the learning of generic skills: a study of university students’ experiences. Teaching in Higher Education, 24(7), 880-894. https://doi.org/10.1080/13562517.2018.1515195

Volkmann, Mark J. & Anderson, Maria A. (1998). Creating professional identity: Dilemmas and metaphors of a first-year chemistry teacher. Science Education, 82(3), 293-310. 30.CO;2-7” target=“_blank”>https://doi.org/10.1002/(SICI)1089-237X(199806)82:3<293::AID-SCE1>30.CO;2-7

Vloet, Kara (2015). Professionele identiteitsontwikkeling van leraren als dialogisch proces. Een narratieve studie in een masteropleiding in special onderwijszorg en loopbaanbegeleiding van leerlingen. [Teachers’ professional identity development as a dialogical process. A narrative study in a master’s programme in special educational care and career guidance of students.] Unpublished Doctoral Thesis, Utrecht: University of Humanities.

Vloet, Kara; Jacobs, Gaby; & Veugelers, Wiel (2013). Dialogical learning in teachers’ professional identities. In: M. César & B. Ligorio (Eds.). Interplays between dialogical learning and dialogical self. (pp. 419-457). New York: Information Age.

Biografía del autor/a

Ellen Klatter, Hogeschool Rotterdam

Rotterdam University of Applied Sciences

Publicado

31-08-2020

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.