Vint-i-sis anys d’avaluació de la qualitat de la docència: mites, creences i algun model

Autores/as

  • Càndid Genovard Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen

Es fa un anàlisis crític de la avaluació de la docència universitària. Es tenen en compte els últims vint-i-cinc anys de la mateixa en la Universitat Autònoma de Barcelona. S'explica el fracàs de la mateixa i la falta de criteris en la seva implantació. El model del professor expert com opció possible.

Palabras clave

Avaluació, Universitat, Professor expert

Biografía del autor/a

Càndid Genovard, Universitat Autònoma de Barcelona

Catedràtic de Psicologia de la Educació en el Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació (UAB) des de 1968 fins a 2009. Va començar la seva carrera acadèmica en la Universitat de Barcelona i va seguir en la Universitat Autònoma de Barcelona l'any1968. Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Doctor en Psicologia per la Universitat de Massachusets (1973). Professor visitant en USA de 1971-1973, a Florència en 1980, en Paris 1985 i Londres1990 (Institut of Education). Entre les seves obres més importants destaquen:Genovard, Càndid. (1976). An Introduction to Egon Brunswick. Bellaterra (Barcelona): Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.Genovard, Càndid. (1990). Estudio preliminar sobre la identificación del alumno superdotado. Madrid : Fundación Juan March. Genovard, Càndid. i Gotzens, Concepció. (1990). Psicología de la instrucción. Madrid: Santillana. Càndid Genovard, Jesús Beltrán i Francisco Rivas (Eds.) (1996). Psicología de la instrucción. Madrid: Síntesis.Genovard, Càndid; Prieto, Maria Dolores; Bermejo, Maria Rosario i Ferrándiz, Carmen. (2006). History of creativity in Spain. In James.C. Kaufman i Robert.J. Sternberg (Eds.) The International Handbook of Creativity. New York, NY: Cambridge University Press.

Publicado

14-03-2010

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.