Antecedents educativo-familiars del comportament pro-social en nens de 13/14 anys

Autores/as

  • Roberto Roche Olivar UAB

Resumen

Entre les dimensions del comportament huma que possibiliten i afavoreixen la convivencia social lliure i justa davant de I'escalada de violencia, una de les que esta copsant cada vegada més interds és la del comportament pro-social o altruista.

Des de la perspectiva de I'educador o del professional de la salut mental una qüestió d'interès seria la de conèixer quins poden ser els requisits conductuals de l'esmentat comportament i, sobretot, si pot ser apres o entrenat i, en aquest cas, els patrons educatius idonis.

Per respondre a aquestes qüestions, aquest article presenta un primer treball de camp que tracta de verificar les possibles diferencies conductuals i els antecedents educatiu-familiars entre 87 nens molt pro-socials (MPS) i 87 nens poc pro-socials (PPS) extrets d'una mostra total de 519 individus

de 8è d'EGB.

Les hipòtesis presentades sorgeixen d'anteriors revisions (ROCHE, 1982 i 1985) de variables del comportament pro-social.

Els resultats permeten, en general, confirmar determinades directrius proposades per a un Perfil Educatiu per a la Pro-socialitat (P.E. P.).

Biografía del autor/a

Roberto Roche Olivar, UAB

Professor ded Psicologia Evolutiva i de Psicologia de les relacions familiars, Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació, Facultat de Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona

Publicado

19-10-2009

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.